As Gaeilge

Cad a dhéanann na páistí ag na campaí seo?


Tá structúr dearfa ag na campaí sa chaoi is go leagtar béim ar ghné
éagsúil den chluiche gach lá.
Tugtar oiliúint dona páistí ar scileanna ar leith den chluiche agus bíonn
an deis ag páistí cleachtadh a dhéanamh ar an méid atá foghlamtha
acu i mionchluichí.
Ar an lá deireanach den champa eagrófar blitz chun go bhfaighidh
gach páiste eolas ar chluichí iomaíocha..

 

Ag freastal ar na campaí


Bíonn na campaí ar siúl i rith an tsamhraidh ó Luan go hAoine, 10a.m. go
2.30i.n. i ngach ceann dena 32 condaethe agus thar lear.
Is féidir le daltaí bunscoile ó aois 6 go 13 bl. freastal orthu.