Cad a dhéanann na páistí ag na campaí seo?


Tá structúr dearfa ag na campaí sa chaoi is go leagtar béim ar ghné éagsúil den chluiche gach lá.

Tugtar oiliúint dona páistí ar scileanna ar leith den chluiche agus bíonn an deis ag páistí cleachtadh a dhéanamh ar an méid atá foghlamtha
acu i mionchluichí.

Ar an lá deireanach den champa eagrófar blitz chun go bhfaighidh gach páiste eolas ar chluichí iomaíocha..

Ag freastal ar na campaí

Bíonn na campaí ar siúl i rith an tsamhraidh ó Luan go hAoine, 10a.m. go 2.30i.n. i ngach ceann dena 32 condaethe agus thar lear.
Is féidir le daltaí bunscoile ó aois 6 go 13 bl. freastal orthu.

Free GAA Gear & Backpack*

Kelloggs Cúl Camps Gear: jersey, backpack and training top

Each child receives FREE Kellogg's GAA gear and backpack

*terms and conditions apply Find Out More

Did you know?

It's also possible to book a second camp for your child, without the gear and bag, at a reduced rate.

Find Out More Kelloggs Corn Flakes and Rice Krispies packs